Vi vill att du ska nå dit du tänkt!

Som fullservicebyrå hjälper vi aktiebolag, enskilda firmor, föreningar och samfälligheter att starta, driva, utveckla och i vissa fall även avveckla sin verksamhet. Vi lyssnar och är flexibla. Låt oss berätta hur Umeå Ekonomi & Affärsrådgivning kan hjälpa dig!

Srf Auktoriserad byrå och Rex – svensk standard för redovisningstjänster

Umeå Ekonomi & Affärsrådgivning är en modern redovisningsbyrå som arbetar i webbaserade program tillsammans med sina kunder. Vi fokuserar på att bygga effektiva synkade affärssystem för att automatisera bokföringen och på det viset kunna använda vår tid till kvalitativ affärsrådgivning. Vi är en av SRF konsulterna auktoriserad byrå som jobbar enligt REX (svensk standard för redovisningsuppdrag). På byrån finns en Auktoriserad redovisningskonsult som tillika är Certifierad affärsrådgivare.